Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność
ul. Al. Wolności 83/85
42-200 Częstochowa

NIP: 573-010-49-96
REGON: 000428442

Telefon: 343780201
Fax: 343651986