Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność
ul. Al. Wolności 83/85
42-200 Częstochowa

NIP: 573-010-49-96
REGON: 000428442

Telefon: 343780201
Fax: 343651986

  Telefon E-mail
Sekretariat 34 378-02-01 sekretariat@spolem.czest.pl
Dział Samorządowo - Organizacyjno - Prawny 34 378-02-18 sop@spolem.czest.pl
Dział Spraw Pracowniczych 34 378-02-21 kadry@spolem.czest.pl
Dział Produkcji i Zbytu 34 378-02-29 produkcja@spolem.czest.pl
Dział Marketingu i Analiz 34 378-02-73 marketing@spolem.czest.pl
Dział Handlu 34 378-02-53 handlowy@spolem.czest.pl
Stanowisko ds. BHP 34 378-02-37 bhp@spolem.czest.pl
Dział Administracyjno - Techniczny 34 378-02-81 administracja@spolem.czest.pl
Dział Finansowo - Księgowy 34 378-02-16 finansowy@spolem.czest.pl
Dział Kontroli i Inwentaryzacji 34 378-02-32  
Informatyk 34 378-02-67 informatyk@spolem.czest.pl