Program lojalnościowy

Witamy w gronie uczestników programu


UWAGA Zarząd "Społem" PSS "Jedność" w Częstochowie uprzejmie informuję iż:

Aneks nr 2 z dnia 01 czerwca 2013r
do Regulaminu Programu Lojalnościowego z dnia 25 listopada 2011r

                                                                       § 1

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:
 
1). W § 5 pkt 5.1 otrzymuje brzmienie:
Posiadacz Karty Klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone:
- wyroby tytoniowe
- alkohol powyżej 18%
- doładowania telefonów
- bilety MPK

2). Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.czestochowa.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 01 lipca 2013r.Aneks nr 1 z dnia 29.03.2013r
Do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

Działając na podstawie §8.1 Regulaminu Organizator postanawia co następuje:

§ 1
W § 4.3 w miejsce cyfry „1” wpisuję się cyfrę „4”

§ 2
Organizator zobowiązuje się do 04 kwietnia 2013r przeliczyć Uczestnikom programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” wartość zgromadzonych punktów x 6

§ 3
Organizator wprowadza zmiany w Katalogu Nagród do Regulaminu programu lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem" polegające na zmianie wartości punktowej nagród.
Bon 20 zł - 1200 pkt,
Bon 30 zł - 1800 pkt,
Bon 50 zł - 2400 pkt,

§ 4
W przypadku nagród rzeczowych liczbę wymaganych punktów określa rodzaj nagrody.

§ 5
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 6
Aneks wchodzi w życie z dniem 04 kwietnia 2013rKażdy Klient, który zgłosi się do sklepu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie, otrzyma Formularz Rejestracyjny.
Formularz ten zespolony jest z Kartą Klienta.
Karta Klienta jest wydawana bezpłatnie.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Karta jest odrywana od formularza i natychmiast jest gotowa do użycia.
Aktywacja konta uczestnika programu nastąpi w terminie 15 dni roboczych od przekazania pracownikowi sklepu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego.
Zakupy w sieci sklepów "Społem" są premiowane punktami.
Za każdy zakup w kwocie 5zł Klient otrzymuje 4 punkt.

Na koncie uczestnika programu punkty aktualizowane są nie rzadziej niż co 7 dni od daty ich naliczenia (najwcześniej po 72 godzinach od daty naliczenia).
Zgromadzone punkty można wymieniać na
bony  lub nagrody Społem.
Bony można zamawiać online po zalogowaniu się do swojego konta lub w najbliższym sklepie Społem (przy zamówieniu należy wskazać sklep, w którym bony zostaną odebrane).
Realizacja bonów odbywa się w całej sieci sklepów „Społem” PSS „Jedność" w Częstochowie.

Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy razem"

 

Dla uczestników programu będą organizowane dodatkowe promocje i konkursy.

Informacja telefoniczna pod numerem (34) 378-03-79 w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00