Członkowie

Stan członków Spółdzielni na 31.12.2016r. wynosił 775 osób, w tym 2 członków prawnych. Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna, prawna lub spółdzielnia uczniowska.
Nowo przyjmujący się członek Spółdzielni zobowiązany jest wpłacić wpisowe oraz posiadać jeden udział członkowski według poniższego wykazu:

 

Dla członków fizycznych:
wpisowe:
udział:
  250zł
1000zł
Dla członków prawnych:
wpisowe:
udział:
  250zł
1000zł
Dla Spółdzielni Uczniowskich:
wpisowe:
udział:
    5zł
  10zł

Możliwe jest również rozłożenie wpłat na udział członkowski na raty w ciągu 24 miesięcy za złożeniem odpowiedniego podania do czego uprawnia Statut Spółdzielni.
Największa ilość udziałów członkowskich wynosi 12.
Corocznie po zatwierdzeniu bilansu rocznego na Zebraniu Przedstawicieli Członków, każdemu członkowi Spółdzielni dopisywana jest dywidenda procentowo do wysokości udziału członkowskiego.

 

Organy Spółdzielni:

  • Zebranie Przedstawicieli Członków,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd,
  • Zebrania Grup Członkowskich,
  • Komitety Członkowskie

 


Na Zebraniach Grup Członkowskich w roku 2014 zostało wybranych 50 Przedstawicieli Członków.
Rada Nadzorcza działa w składzie 11 osobowym

 

 

 

Przewodnicząca
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
-  Bożenna Krawczyk
-  Marek Wojtasik
-  Elżbieta Baturo
-  Halina Wójcik
-  Włodzimierz Szpigiel
-  Bogusław Stanisz
-  Olga Krysta
-  Barbara Fabijanowska
-  Krystyna Morzyk
-  Grzegorz Nowakowski
-  Krzysztof Kostrzewa

 

 

 

W Spółdzielni przy placówkach handlowych, produkcyjnych oraz usługowych działają 54 Komitety Członkowskie.

Spółdzielnia prowadzi działalność usługową w Ośrodku "Praktyczna Pani" przy Al. Wolności 83/85 w zakresie: fryzjerstwa.

Przy Spółdzielni działają: Klub Seniora i Koło Spółdzielczyń. Dla członków poza cotygodniowymi spotkaniami organizowane są uroczyste okolicznościowe spotkania z okazji np.: Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Organizowane są również wycieczki do ciekawych miejsc naszego pięknego kraju oraz do ościennych Spółdzielni w ramach wymiany spółdzielczych doświadczeń.
Spółdzielnia sprawuje również patronat nad 8 Spółdzielniami Uczniowskimi.
Spółdzielnie Uczniowskie corocznie realizują zadania konkursu o "Puchar Przewodniczącej Rady Nadzorczej dla najlepszej spółdzielni uczniowskiej" w danym roku szkolnym. Dla najlepszych wręczane są nagrody oraz dyplomy.

Chlubą Spółdzielni jest również Izba Tradycji i Pamięci, która znajduje się w budynku Zarządu Spółdzielni przy Al. Wolności 83/85 w Częstochowie.
Organizatorem Izby Tradycji i Pamięci był wieloletni pracownik i działacz spółdzielczy Kolega Jerzy Mucha.
Zgromadzone są dokumenty, materiały, zdjęcia, i pamiątki obrazujące historię spółdzielczości spożywców w Częstochowie od początków jej istnienia.